website templates

VÄNTJÄNSTEN
Hjälp i tider med pandemi


I samarbete med Svenska kyrkan och ICA Supermarket i Töcksfors har vi startat ett arbete för att hjälpa er som sitter hemma och inte kommer till butiken. Kan vara för rädsla av att bli smittad eller för att ni tillhör riskgruppen av andra orsaker. Oavsett så önskar vi bistå dig med hjälp under denna pandemi för att underlätta den lite för dig.


Notera att vi hanterar inga pengar, utan ICA kommer att fakturera dig i efterhand.
Skulle det vara någon som frågar efter pengar, så är det inte en person från oss och du skall INTE ge den några pengar!

Ring BENNY MOBERG

så hjälper han dig vidare och förklarar hur allt ligger till.
Telefon: 0708-89 82 83
benny@pingstkyrka.se
Pastor

FÖLJ OSS PÅ