G-DRB0TYHLDM
Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.
Det finns många sätt som du kan vara med och ge av din ekonomi in i vår kyrka. Ett sätt är att ge kyrkoavgiften som du betalar varje år – till Pingstkyrkan i Töcksfors. Vi är en del av Pingst Fria församlingar i samverkan (FFS) och då ges möjligheten att själv välja om du vill låta Kyrkoavgiften gå till Pingstkyrkan i Töcksfors eller om den skall fortsätta att gå till Svenska kyrkans betydligt större kassakista. Ändring av Kyrkoavgiften måste göras senast 31 oktober för kommande år. Kyrkoavgiften är ca 1% av din kommunalt beskattningsbara inkomst och om du styr om din kyrkoavgift till Pingstkyrkan i Töcksfors så är fördelningen 70% till vår kyrka och 30% till Pingst FFS.

Var med och för ut Jesus till folket genom att

GE DITT MEDGIVANDE HÄR

1

SÅ HÄR GÖR DU


Så här går du tillväga för att styra om din kyrkoavgift till Pingstkyrkan i Töcksfors genom Mobilt Bank-ID:

1. Gå in på följande länk som tar dig till Pingst Fria Församlingars sida för kyrkoavgiften: (KLICKA HÄR)

2

VÄLJ KYRKA


2. Fyll i Pingst som församling och Töcksfors som ort.

3

VEM DU ÄR


3. Fyll i dina personuppgifter och godkänn med Mobilt Bank-Id.

4

FÄRDIG!


4. Klart!

Så här går du tillväga för att styra om din kyrkoavgift till Pingstkyrkan i Töcksfors genom utskriven blankett:

1. Ladda ner följande blankett: (KLICKA HÄR)

2. Fyll i uppgifterna och skicka in till Pingst.


OBS! Om du redan ger kyrkoavgift till annat samfund eller är medlem i Svenska kyrkan och inte vill betala dubbla avgifter så måste du meddela din ändring alternativt lämna ditt medlemskap senast 31/10 för att det ska gälla nästa år. Det gör du genom att kontakta den kyrka det gäller.


Vill du läsa mera om vad det innebär: (KLICKA HÄR)

KYRKOAVGIFTEN

ANVÄND DIN SMARTPHONE

Använd din smartphone och QR-koden
för att göra medgivandet digital, eller gå in på
www.pingst.se/kyrkoavgift

SE VAD ANDRA GJORT

"Vi har beslutat att satsa alla pengar som kommer in via kyrkoavgiften till anställningar inom barn och ungdom."

FRÅGOR OCH SVAR

Kyrkoavgiften till Pingst är 1 procent. Underlaget för avgiften är den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Tjänar du exempelvis 240.000 per år (20.000/månad) så betalar du ca 2400:- i kyrkoavgift per år.

Ja. Men ditt beslut gäller ett år i taget. Ändringar ska meddelas senast 31 oktober året innan kyrkoavgiften ges till Pingst.

Nej. Om du är osäker på om du gjort ditt medgivande så kan du göra det igen utan att riskera att det drar dubbel avgift. Däremot kan man ge till flera olika samfund om man själv väljer att göra så.

Nej, du märker den aldrig. Den dras automatiskt från din lön som en skatt. Så i praktiken för din plånbok, så blir det ingen skillnad. Men för kyrkan blir det ett fint tillskott som hjälper oss att förverkliga det vi drömmer om, om du inte väljer att ta den själv och inte betala till Svenska Kyrkan.

Nej, men du måste betala kyrkoavgiften till Svenska kyrkan så länge du tillhör den. Du kan tillhöra både Svenska kyrkan och Pingst men då får du betala dubbla avgifter. Vill du undvika detta så måste du gå ur Svenska kyrkan. Detta skall göras skriftligt senast den 31 oktober, till din församling i Svenska Kyrkan.

Det avgör församlingen helt och hållet själv. Vi har beslutat att rikta alla pengar vi får in via kyrkoavgiften till anställningar för pastor och ev. medarbetare.

Pingsts personal har tystnadsplikt. Skattemyndigheterna har 70 års sekretess på uppgiften om vilket trossamfund du stöder. Församlingen får veta ditt namn bara om du själv väljer att kryssa för detta på medgivandet men vi har också tystnadsplikt.

När pengarna för kyrkoavgiften kommer från Skattemyndigheten till Pingst sker först en avräkning för den administrativa hanteringen, bland annat med registersystem och informationsinsats riktad till församlingar och medlemmar samt en avräkning för avgiften till Skatteverket (21 kronor per medgivande). Därefter sker en fördelning med 70 procent till respektive församling och 30 procent till Pingst. Utöver den 30-procentiga delen, förfogar Pingst också över den summa som inte kan fördelas, där medgivande medlemmar tillhör församlingar som ännu inte tillhör Trossamfundet Pingst.

Ja. 10 medgivanden ger ca. 16.000:-/år till den lokala församlingen. Med 270 medgivanden kan man t.ex. anställa en pastor på heltid. I en liten församling som vår spelar alla kronor oerhört stor roll för att kunna driva den församling vi önskar göra.
Ditt passiva givande utöver det aktiva, kan varaavgörande för de satsningar vi önskar göra. 

FÖLJ OSS PÅ