G-DRB0TYHLDM


VI TROR PÅPingstkyrkan grundades  i Augusti 1930 under namnet Ebeneser. Senare byttes namnet till Filadelfiaförsamlingen i Töcksfors vilket fortfarande är det regitrerade namnet. Numer kallas församlingen för Pingstkyrkan


Pingströrelsen representerar en klassisk kristen tro som är präglad av den speciella profil som internationellt kallas "pentekostal" teologi och praxis.


Utmärkande för en praktisk teologi av klassisk pingstväckelsekaraktär är till exempel: synen på hela Bibeln som Guds Ord, den helige Andes inspiration vid läsning och tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt mognande, den yttersta tiden, det allmänna prästadömet och ett kollektivt ledarskap i församlingen.


Pingströrelsen har växt fram kring denna gemensamma kärna i sin tro. Det betyder dock inte likriktning.


Den lokala församlingens suveränitet har alltid betonats och det är ytterst i församlingarnas liv tron formas.


Sedan 2001 samverkar flertalet pingstförsamlingar i riksorganisationen Pingst – fria församlingar i samverkan. Pingsts stadgar anger att:


En gemensam teologisk hållning är utgångspunkten för församlingarnas gemenskap. Den formuleras utifrån tron på Bibeln som Guds ord; 2 Tim 3:16-17 och med mönster från Apg. 2: 41-42.


Pingst anknyter till de klassiska trosbekännelserna, den Apostoliska och den 

Niceno – konstantinopolitanska, och är en del av den internationella 


pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF) samt till Lausannedeklarationen och Manilamanifestet.


Pingströrelsens teologiska rötter och identitet har utförligt bearbetats i inledningen av boken Pingströrelsen – verksamheter och särdrag under 1900-talet, som är del 2 i ett historieverk som gavs ut 2007.


Många av de ”tunga” teologiska frågorna finns bearbetade i skriftserien Trons hemlighet som produceras av Teologiska nätverket i Pingst.

Vill du lära känna Jesus?

BE EN KORT BÖN MED OSS

Jesus, jag ber denna bön för att jag vill leva mitt liv med dig varje dag. Lär mig hur. 
Jag tror att du är Herre över liv och död med makt att förlåta.
Förlåt mig mina synder och Tack för att du förlåter mig och att jag är älskad av dig.
Tack för att du dog och uppstod för att rädda mig.
Hjälp mig att tro på dig och leva i din kärlek varje dag.

Tack för att du ger mig frid.

Ber om att du kommer in i mitt hjärta Jesus. Amen

LEDARTEAM

En kort presentation om vårt ledarteam (Info. under arbete)

Benny har varit medlem i församlingen sedan 1977 och blev med i ledarteamet 1994.
Har även tjänat som församlingens missionär i Etiopien, Afrika.

2018 Tackade Benny ja till att axla föreståndarposten och i April 2020 anställs han som församlingens pastor på deltid.Roland gick in sin medlem i församlingen 1953.
Församlingen startade 1930. 
Roland gick in i ledarteamet som äldstebroder och Vice ordförande
i Jan. 1970 och som ordförande och föreståndare 1971 där han återigen har tillträtt som församlingens föreståndare i 2020. Roland med sin familj har även tjänat som församlingens missionär i Etiopien, Afrika under flera perioder.

Valter flyttade från Fotö med sin fru Ann Sofie och blev medlem i församlingen 1973. Som äldste och medlem i ledarteamet valdes han
in 1980. Valter har varit Föreståndare för församlingen några år på 80 talet. Valter har med sin familj vairt missionärer i Etiopien och tjänat herren.FÖLJ OSS PÅ