G-DRB0TYHLDM
MISSION I GÅR
& I DAG

Pingstkyrkan i Töcksfors har haft ett långvarigt engagemang för de fattigaste i vår värld. Vi har arbetat i främst Etiopien sedan 70-talet med missionärer på plats och genom de kontakter vi har med lokala och nationella kyrkor. Detta samarbete har varit nyckeln till det arbete som vi har möjligheten att delta i som lokal församling här hemma i Sverige även i dag.

I GÅR

Vi anser att man skall se till alla oavsett släktskap, familjeband eller helt okända. Vi har alla ett ansvar gentemot våra medmäniskor oavsett ursprung, historia eller bagage i livet. Bibeln uppmanar oss klart och tydligt att hjälpa de mest utsatta.


Vi anser att vi bör ta hand om varandra så som vi önskar bli omhändertagna eller behandlade. Det är den så kallade gyllene regeln.


Matt. 7:12

"Allt vad ni vill att människorna skall göra

för er, det skall ni också göra för dem"


Vi går på vad Bibeln lär oss om hur man skall behandla andra. Vi har inget annat dokument eller riktlinjer i detta avseende utan följer den undervisning vi ser i Bibeln.


Detta betyder ju att Mission i går och idag ser nästan lika dan ut då uppdraget är det samma. Det har tillkommit lite nyare metoder, arbetssätt, tekniska lösnningar mm. men i övrigt är det samma tanke bakom varför vi gör vad vi gör.


Hjälp den som är i nöd så som du skulle vilja bli hjälpt.

Pingstkyrkan i Töcksfors har främst arbetat i Etiopien både med bistånd, hjälpinsatser men också med personal på plats i många år. Vi har bedrivit Mission på en rad olika platser i världen och med olika projekt som vi engagerat oss i genom ekonomiskt bidrag.

- Byggt skolor och sjukstugor, kvarnar, vattenbrunnar, planteringsprojekt, kyrkor, församlingsplantering, bibelstudieklasser, yrkesskolor, lärare, bibelspridning mm. Listan kan göras lång, men det viktiga är att Jesus varit uppdragsgivaren i allt och han skall ha äran i allt.


I DAG

Vi arbetar i dag främst med 4 projekt.

Utbilda barnen genom att bli Skolfadder

tbildning av barn, främst flickor i staden Adama (tidigare Nazreth).

VI är ansvariga för att 150 barn skall få skolgång, skoluniform, skolsaker och skolbag inför varje skolår och termin.


Läkarfond

Till detta så har vi en läkarfond som ger barnen läkarvård och behandling vid behov.

Nästan alla av våra barn har behov av läkarvård då de är utan möjlighet att behandla även mycket enkla sjukdommar.

SHG (Self Help Group)

Vi arbetar med ett projekt som ger mammorna till skolbarnen en möjlighet att starta ett sparande och en liten verksamhet till egen försörjning. Detta för att de skall kunna klara sig själva och sköta ett företag. De får gå en kort kurs i hur de skall sköta ett företag mm. De bildar olika grupper av kvinnor som stöttar och hjälper varandra, men också att vi stödjer dem på olika sätt. Detta har vi med egna ögon sett varit en mycket lyckad satsning för mammorna som fått denna hjälp. De har på kort tid klarat försörja sig och de sina + att de har kunnat spara pengar.


Gatubarnen behöver din hjälp

I detta arbete är det meningen att vi skall få tag på så många gatubarn som det bara går i staden Adama (Nazret) och ge dem mat, omsorg, kläder och utbildning. I vissa fall kanske yrkesutbildning beroende på ålder.


Oavsett så skall de få lära sig att läsa och skriva.


Arbetsnamnet har ändrats från
Children Aid-Now till det som
gäller numera: 
Children Aid

Bli en Skolfadder

En kort hälsning från en av thejerna som fått utbildning sedan hon gick i andra klass och går nu i klass 10.

Bli en
sponsor för
deras hälsa

En kort berättelse om en familj som fått hjälp med läkarvård och mediciner

3 AV DE 150 BARN SOM GÅR I SKOLAN

Vi har i dag 150 barn som får skolgång genom Children Aid. Vi önskar ju givetvis öka det antalet barn, men det behövs medel för att göra det. Önskar du bidra i detta arbete, så kostar en månad bara 100 kr för ett barn i skola.

Följ Children Aid på