bootstrap html templates
MISSION I GÅR
& I DAG

Pingstkyrkan i Töcksfors har haft ett långvarigt engagemang för de fattigaste i vår värld. Vi har arbetat i främst Etiopien sedan 70-talet med missionärer på plats och genom de kontakter vi har med lokala och nationella kyrkor. Detta samarbete har varit nyckeln till det arbete som vi har möjligheten att delta i som lokal församling här hemma i Sverige även i dag.

I GÅR

Vi anser att man skall se till alla oavsett släktskap, familjeband eller helt okända. Vi har alla ett ansvar gentemot våra medmäniskor oavsett urspring, historia eller bagage i livet. 

Vi anser att vi bör ta hand om varandra så som vi önskar bli omhändertagna eller behandlade. Det är den så kallade gyllene regeln.

Matt. 7:12

"Allt vad ni vill att människorna skall göra

för er, det skall ni också göra för dem"


Vi går på vad Bibeln lär oss om hur man skall behandla andra. Vi har inget annat dokument eller riktlinjer i detta avseende utan följer den undervisning vi ser i Bibeln.

Detta betyder ju att Mission i går och idag ser nästan lika dan ut då uppdraget är det samma. Det har tillkommit lite nyare metoder, tekniska lösnningar mm. men i övrigt är det samma.

Hjälp den som är i nöd så som du skulle vilja bli hjälpt.

Pingstkyrkan i Töcksfors har främst arbetat i Etiopien både med bistånd, hjälpinsatser men också med personal på plats i många år. Vi har bedrivit Mission på en rad olika platser i världen och med olika projekt som vi engagerat oss i genom ekonomiskt bidrag.
- Byggt skolor och sjukstugor, kvarnar, vattenbrunnar, planteringsprojekt, kyrkor, församlingsplantering, bibelstudieklasser, yrkesskolor, lärare, bibelspridning mm. Listan kan göras lång, men det viktiga är att Jesus varit uppdragsgivaren i allt och han skall ha äran i allt.

I DAG
Vi arbetar i dag främst med 4 projekt.
Utbilda barnen genom att bli Skolfadder
tbildning av barn, främst flickor i staden Adama (tidigare Nazreth).
VI är ansvariga för att 150 barn skall få skolgång, skoluniform, skolsaker och skolbag inför varje skolår och termin.
Läkarfond
Till detta så har vi en läkarfond som ger barnen läkarvård och behandling vid behov.
Nästan alla av våra barn har behov av läkarvård då de är utan möjlighet att behandla även mycket enkla sjukdommar.

Mikrolån

Vi arbetar med ett projekt som ger mammorna till skolbarnen ett mikrolån som startkapital för ett företagande. Detta för att de skall kunna klara sig själva och sköta ett företag. De får gå en kort kurs i hur de skall sköta ett företag mm. Detta har vi med egna ögon sett varit en mycket lyckad satsning för mammorna som fått denna hjälp. De har på kort tid klarat försörja sig och de sina + att de har kunnat spara pengar.


Gatubarnen behöver din hjälp

I detta arbete är det meningen att vi skall få tag på så många gatubarn som det bara går i staden Adama (Nazret) och ge dem mat, omsorg, kläder och utbildning. I vissa fall kanske yrkesutbildning beroende på ålder.

Oavsett så skall de få lära sig att läsa och skriva.


Arbetsnamnet är:

Children Aid-Now

FÖLJ CA-N PÅ

FÖLJ OSS PÅ